Uluslararası Haklbilimi Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan makalelerin, her türlü muhtelif yazının ve görsellerin içeriği ve bundan doğabilecek olan hukukî sorumluluk(lar) yazarların kendilerine aittir. Herhangi bir telif hakkı ihlâli sonucu üçüncü kişi ve/veya kişilerce istenilebilecek hak talebi ve/veya hukukî işlemlerde, dergi adına görev yapan kişilerin hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu gibi durumlarda akademik, bilimsel, etik ve hukukî tüm sorumluluk yazara veya yazarlara aittir. Yazalar tarafından beyan edilen görüşler ve/veya fikirler editörlerin ve/veya yayıncınınkilerle bağdaşmak durumunda değildir.